Endring av ordensregler

§6 har fått et tillegg for å presisere regler rundt røyking. Det nye avsnittet lyder som følger:

Inngangspartier, ganger og broer skal være røykfrie. Plattinger og balkonger skal være røykfrie mellom klokken 22:00 og klokken 07:00. Hagegrupper og takterrasser kan benyttes i dette tidsrommet.

Vi håper at tillegget virker fornuftig både for de som røyker og de som er plaget med røyklukt inn vindu og luftekanaler. Tidsbegrensingen gjør det mulig for de med barn, allergi, og andre å planlegge lufting, og å sove med vindu åpent i varme sommerdager uten å våkne på natten av røyklukt.