Bestilling

NB: Utleie er kun tilgjengelig for beboere på Helmers Hus.

Produkter og priser kan dere se her.

Festsal - møte forutsetter at beboer selv rydder opp etter seg og bestilles fra og til samme dag. Festsal - arrangement og gjesteværelser innebærer obligatorisk vask som beskrevet i prislisten.

Bestilling gjøres på telefon til vår vaktmester, Johnny Ellila, tlf. 91 79 83 34.