Søppelsortering

Vaktmesteren prøver å holde orden i avfallssorteringsanlegget, men her må alle beboerne være flinke til å kildesortere og sørge for at alt avfall blir plassert i riktige kontainere. Flere restavfallsdunker er veldig dyrt, så la oss slippe og bestille flere. La oss være gode på sortering!

  • Papp må brettes og legges i dunkene
  • Større ting som ikke kan legges i kontainerne må du selv levere på kommunens mottak på Østerhus
  • Elektronisk avfall kan legges i container ved Power Grimstad (gamle Expert)
  • Det er spesielt viktig at alle påser at sekkene i matavfallsdunkene er på plass!
  • Det er satt opp plakater som viser riktig sortering!
  • Det er flere restavfallsdunker enn den rett inn døra, så dersom lokket spriker på den ene prøv å finne en dunk som det er bedre plass i.

Ellers minner vi om at det er ALLES ansvar å holde det ryddig i gangene og andre fellesarealer. 

Ryddig i gangene og andre fellesarealer

Det er anbefalt av sikkerhetsmessige årsaker at det i gangene skal være fri gangbredde på 1.20m. Sko, krukker og annen pynt må ikke være til hinder for folk dersom det skulle være nødvendig å evakuere bygget raskt. Hold det ryddig.

Fordi det er enkelte mennesker på huset som er avhengige av rullestol og lignende, vil det bli merket der de kan få lov å parkere i gangen. Det er kun der det ikke vil bli til hinder. (min bredde på 1.20m)

Dugnad

Vi har en dugnad om våren og en om høsten, og vi håper alle møter opp. Alle kan bidra. Det er sosialt og nyttig. Vi trenger også kaffekokere og kanskje kan du bidra med noe å bite i? For vi må jo ha pauser.

Nøkler

Dette kan bestilles på eget skjema som fås hos styrets leder. Ved nødstilfelle kan dere kontakte vaktmesteren som har nøkkel til alle dørene i bygget. Har du låst deg ute kan du spørre pent så kanskje han hjelper til med det også.

Opgaveliste vaktmester

Listen inneholder de faste arbeidsoppgavene til vaktmesteren vår. Den er utarbeidet og godkjent av styrene i felles styremøte. Spørsmål og tilbakemeldinger tilknyttet listen stilles til styret. Se oppgaveliste.