Helmers hus sett fra Vesterled

Helmers Hus består av Helmers Hus Borettslag (A blokka), Sameiet Helmers Hus I (D-blokka) og Sameiet Helmers Hus III (B og C blokkene). Helmers Hus Borettslag inneholder 39 leiligheter. Sameiet Helmers Hus I inneholder 24 leiligheter. Sameiet Helmers Hus III inneholder til sammen 22 leiligheter.

I kjelleren er det garasjeplasser og boder.

Vi har også en flott festsal og to hybler til utleie for beboerne, samt bibliotek, treningsstudio, solarium og sauna. Dette ligger i Helmers Hus Borettlag, men deles med Sameiet Helmers Hus I og Sameiet Helmers Hus III.

Det er fortsatt leiligheter til salgs i Sameiet Helmers Hus III.

Helmers hus Borettslag

Sameiet Helmers hus I

Sameiet Helmers hus III blokk B

Sameiet Helmers hus  III blokk C