Lading av El-biler og hybridbiler

Opplegg for lading av El-biler og hybrider er nå ferdig i parkeringskjelleren. De som trenger det har fått kontakt. De som ønsker kontakt senere bes gi beskjed til leder i god tid før bilen er på plass, så monteres kontakt (10A) av Østerhus Elektro til “fast” pris ca. 8000,-.

All strøm til lading måles på egne målere for hver kontakt og eier av plassen får lade-strømmen lagt til måleren for leiligheten til årsoppgjøret fra ABBL. Husk å tilpasse a’konto innbetalingen til økt strømforbruk.

NB! Om noen skulle finne på å selge leiligheten så husk å oppgi til megler at det her er opplegg for lading av El-bil og hybrid biler.

Utleie av garasjeplass

Tavla i kjelleren har oppslag fra de som ønsker å leie ut sin garasjeplass. De som ikke har bil og ønsker å leie ut sin garasjeplass kan gjøre det til andre formål enn bilparkering om ønskelig.

Postkasseskilt

Det ser så mye bedre ut om alle har originale skilt på postkassene sine, og så letter det postens jobb når alle personer som bor i leiligheten står på skiltet.  Håndskrevne papirlapper er ikke så pent og faller ofte ned og forsvinner. 

Dersom du på posten.no melder adresseforandring kan du bestille skilt gratis. Men skilt kan også bestilles på skiltbutikken.posten.no eller stansefabrikken.no.

Abbonement på TV og internett

Borettslaget har kollektivavtale med Get på leveranse av TV og internett. Dere kan selv legge til kanaler og oppgradere internett (5mbit er standard) på get.no.

Avlesning av vannmåler

Borettslaget leser av vannmåleren ved årets slutt, men dere må selv lese av ved kjøp og salg av leilighet. Måleren kan leses av på den grå boksen på veggen ute i gangen. Boksen er markert med leilighetsnummer. Hvis displayet er er blankt så kan det også lese av oppunder himlingen, følg ledningen fra den grå boksen.

Avlesning av strømmåler

Borettslaget leser av strømmåleren ved årets slutt, men dere må selv lese av ved kjøp og salg av leilighet. Strømmålerne finner dere bak døra ute i gangen.

Vedtekter

Åpne vedtekter i nytt vindu.